• Odwiedziło nas: 268369 osób
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 118 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

ZASADY PODZIAŁU UCZNIÓW NA GRUPY

Jesteś tu: » Strona główna » ZASADY PODZIAŁU UCZNIÓW NA GRUPY

 

ZASADY PODZIAŁU UCZNIÓW NA GRUPY NA JĘZYKU ANGIELSKIM I JĘZYKU ROSYJSKIM

ZSS GIMNAZJUM IM. AK W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Cele:

 • dostosowanie poziomu nauczania języka do poziomu umiejętności uczniów,

 • rozwijanie umiejętności językowych,

 • pomoc uczniom zdolnym oraz chętnym do nauki w rozwoju i osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce,

 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce w wyrównywaniu braków w umiejętnościach i wiedzy z języka angielskiego i języka rosyjskiego

 • ocenianie przede wszystkim postępów w nauce języka, a w mniejszym stopniu umiejętności i wiedzy.

   

  1. Podstawą podziału uczniów na grupy jest wynik testu umiejętności językowych, który piszą uczniowie klas VI przyjęci do klasy I Gimnazjum oraz końcowa ocena z języka angielskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej.

  2. Wynik testu na poziomie 50% możliwych do uzyskania punktów, kwalifikuje ucznia do grupy zaawansowanej (A2), poniżej 50% - do grupy niżej zaawansowanej (A1).

  3. Liczebność uczniów w grupach może wynosić od 12 – 20 uczniów.

  4. W przypadku liczebności grup klasowych poniżej 12 uczniów, tworzy się grupy międzyklasowe.

  5. O przydziale uczniów do grup zaawansowania, nauczyciele wychowawcy informują uczniów klas I oraz ich rodziców na początku roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania .

  6. Grupa niżej zaawansowana (A1) realizuje w ramach lekcji program nauczania języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

  7. Grupa zaawansowana rozpoczyna realizację programu nauczania od poziomu A2, umożliwiającym udział w konkursach przedmiotowych językowych.

  8. W obu grupach uczniowie są oceniani wg skali ocen od 1 do 6, przyjętej dla wszystkich przedmiotów, przy czym oceniane są przede wszystkim postępy ucznia w opanowaniu umiejętności językowych tj. mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

  9. Zmiany przydziału uczniów do grup mogą nastąpić:

  a) Gdy wynik testu pisanego w klasie VI nie odzwierciedla faktycznych umiejętności ucznia (zmiana przydziału do grupy następuje w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego).

  b) Gdy uczeń z grupy o niższym poziomie zaawansowania osiąga duże postępy w nauce przechodzi do grupy o wyższym poziomie zaawansowania. Zmiana następuje po zakończeniu I półrocza pierwszej klasy.

  c)  Gdy uczeń nie radzi sobie w grupie o wyższym poziomie zaawansowania, nie poczynił żadnych postępów w nauce, nie pracował na lekcji i w domu może być przeniesiony do grupy o niższym poziomie zaawansowania. Zmiana następuje po zakończeniu I półrocza pierwszej klasy.

  d)  Zmiana grup w klasie II i III jest możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody Dyrektora ZSS Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej.

   

 

koniec header