• Odwiedziło nas: 268379 osób
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 118 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

konkurs „Biebrzańska Miss Alei”

Jesteś tu: » Strona główna » konkurs „Biebrzańska Miss Alei”

 

     Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków z Białowieży,

organizował konkurs w ramach projektu Polskie Ostoje Ptaków.

     Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży gmin zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000. Do konkursu były przyjmowane zgłoszenia od osób indywidualnych, jak też zgłoszenia grupowe.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi i zaangażowanie społeczeństwa w ochronę rodzimego krajobrazu kulturowego, promowanie gatunków rodzimych, zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z wprowadzania gatunków obcego pochodzenia. Gatunki inwazyjne stanowią jedno z najważniejszych przyczyn spadku liczebności ptaków wodno-błotnych w dolinie Biebrzy.

     Do konkursu można było zgłaszać zdjęcia alei i szpalerów składających się z rodzimych gatunków drzew zlokalizowanych w obszarze Biebrzy. Uczestnicy mogli się też starać o tytuł ambasadora drzew, jeżeli napisali petycję do władz o ochronę alei lub szpalerów.

     Wśród 48 uczestników wybrano finałową dziesiątkę, w której znalazła się Aleksandra Raducha z III klasy gimnazjum. Zgłaszała ona 3 obiekty: Aleja Lipowa w Bobrze Wielkiej, Aleja Dębowa w Różanymstoku  i Szpaler Wierzb w Małyszówce.

 

 

 

Dęby - Różanystok

 

 

 

Wierzby - Małyszówka

 

 

 

Lipy - Bobra Wielka

 

 

 

Lipy - Bobra Wielka

 

 

koniec header