• Odwiedziło nas: 271419 osób
 • Do końca roku: 284 dni
 • Do wakacji: 92 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

Dnia 16.02.2018r

Dzień Patrona Szkoły:

800 - Msza Św.

900 - spotkanie na auli - apel


         

7-9 marzec 2018 egzaminy próbne klas III         

                       „Jak myśl sprzed lat,

                       Jak wspomnień ślad,

                       Wraca dziś pamięć o tych,

                       Których nie ma.”

      Obchody Dnia Patrona w Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęły się  rano 16 lutego mszą świętą w miejscowym kościele. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczyć w uroczystym apelu poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów kl. II c oraz okolicznościowe przemówienie dyr. Jerzego Białomyzy pozwoliły przypomnieć młodzieży o historii Armii Krajowej, która powstała 14 lutego 1942 r., oraz roli, jaką odegrała podczas II wojny światowej. Uroczyste obchody zakończył koncert pieśni patriotycznych

i utworów muzyki rozrywkowej w wykonaniu szkolnej orkiestry pod batutą pana Krzysztofa Drzemickiego. Wyrazy szacunku i uznania zostały złożone na ręce kombatanta pana Edwarda Rećki uczestniczącego

w uroczystym apelu. 

 

 

 

   

 

 


Program

X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Powiatu Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

 

            Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zgłaszają się do organizatora do dnia 28 lutego 2018 roku listownie lub telefonicznie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy – szkolny będzie rozegrany dnia 13 marca 2018 roku. Komisje w pierwszym etapie powołują dyrektorzy szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Pytania testowe są przesyłane do szkół przez organizatora konkursu. Do drugiego etapu awansują trzej uczniowie z każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów. Jeżeli żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum, do drugiego etapu awansuje jeden uczeń uzyskujący najwyższą liczbę punktów. W sytuacji, gdy najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jeden uczeń, wówczas komisja szkolna przeprowadza eliminacje ustne we własnym zakresie.

            Etap drugi – wojewódzki odbędzie się dnia 15 maja 2018 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Komisję konkursową powoła organizator konkursu. Etap ten będzie składał się z części pisemnej (60 pytań testowych). Po jej zakończeniu 10 uczniów z najwyższą ilością punktów awansuje do części ustnej. W końcowej klasyfikacji będzie decydować suma punktów uzyskanych w części pisemnej i ustnej. Pytania składające się na etap drugi przygotowuje organizator konkursu.

             Podstawowe źródła, z których należy przygotowywać się do konkursu to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII)  i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

            Organizator konkursu zapewnia dyplomy finalistom oraz laureatom, jak też nagrody rzeczowe uczniom, którzy zajmą najwyższe lokaty.


Regulamin

X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Powiatu Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

1.  Organizator.

Organizatorem X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

2. Cele konkursu.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktury i zadań na poszczególnych jego szczeblach wśród młodzieży. Ma za zadanie krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń.   

3. Etapy.

Etap I – szkolny: Dyrektor powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań nadesłanych przez organizatora konkursu (organizator przesyła szkole 1 zestaw, natomiast szkoła powiela go w  równej ilości uczestników eliminacji szkolnych). Do etapu wojewódzkiego awansuje 3 uczniów z najwyższą ilością punktów spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum do finału wojewódzkiego awansuje 1 uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli najwyższą ilość punktów uzyska co najmniej 2 uczniów, to komisja szkolna we własnym zakresie przeprowadza dla tych uczniów eliminacje ustne w celu wyłonienia zwycięzcy. Pytania na eliminacje ustne układa komisja szkolna. Protokół należy przesłać w ciągu 3 dni od zakończenia eliminacji szkolnych na adres organizatora.

Etap II – wojewódzki: komisję konkursową powołuje organizator konkursu, etap wojewódzki składa się z części pisemnej, po której 10 uczniów z największą ilością punktów awansuje do części ustnej. Jeżeli ilość uczniów będzie większa Komisja Konkursowa organizuje dodatkowe eliminacje do części ustnej. O końcowej kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej. Pytania na etap wojewódzki przygotowuje organizator konkursu.

4. Terminy.

a) zgłoszenie gimnazjum do konkursu – do 28 lutego 2018 r. listownie lub telefonicznie na adres organizatora konkursu.

b) Etap I – szkolny – 13 marzec 2018 r. godz. 10.00

c) Etap II – wojewódzki – 15 maj 2018 r. godz. 10.00

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13.

5. Zakres wiedzy.

Etap I – szkolny: Eliminacje: 60 pytań testowych dotyczących zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym dotyczących działania, struktury, organizacji i zadań samorządu terytorialnego.

Etap II – wojewódzki: część pisemna 60 pytań testowych.

Podstawowe źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII) i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

6. Nagrody.

Dyplomy finalisty oraz laureata, nagrody rzeczowe otrzymają laureaci.

7. Koordynator konkursu i adres organizatora:

Rafał Sanik, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej 16 – 200 Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 13, tel. (85) 7120217.

8. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga organizator konkursu.

UWAGA!!! Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.  


JASEŁKA 2017


Dnia 22.12.2017, jak co roku, w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Zostały przygotowane przez uczniów gimnazjum (3a, 3e, 3b, 2a, 2b) pod opieką ks. Marcina Pyłki.

Obejrzeliśmy narodzenie Jezusa w stajence i składanie Dzieciątku oraz jego rodzicom darów przez pasterzy i Trzech króli oraz kuszenie Heroda przez diabły.

Jasełka wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie występem podbili serca publiczności. Dźwięk pastorałek i kolęd uświadomił zebranym, że Boże Narodzenie jest bardzo blisko. 

 

 

 

 


 11 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości 

   W dniu 13 listopada odbył się uroczysty apel oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki, poświęcony 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

   Część artystyczną przygotowali uczniowie klas Ii i III pod kierunkiem

p. M. Hańczaruka i p. A. Karpiej. Pigułka historii i piękne pieśni patriotyczne wprowadziły słuchaczy w nastrój zadumy i refleksji.NAGRODY BURMISTRZA


    W dniu 31 października na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej oraz nagród nauczycielom wyróżnionym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Najlepsi uczniowie oraz ich opiekunowie odebrali gratulacje z rąk burmistrza Romualda Gromackiego oraz uczestniczącego w sesji starosty sokólskiego Piotra Rećki. 

  Nagrody otrzymali: 

     Izabela Marcińczyk – laureatka z języka polskiego,

     Piotr Sienkiewicz – laureat z fizyki,

     Zakia Shefa  - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

     Urszula Okurowska - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

     Zuzanna Milewska - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

     Paulina Sotnik - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

     Gabriela Godlewska - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

     Julia Oszmian - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nauczyciele:

     Olszewski Wiesław Stanisław

     Sanik Rafał

     Hańczaruk Mirosław

     Byczkowska Elżbieta

     Malinowska Małgorzata 

     Andrukiewicz Wojciech

     Komosa Elżbieta

     Adamowicz Elżbieta

     Gieroś Stanisław

 

 
Grając - pomagamy!

 

    19 października 2017 r. w naszym gimnazjum odbyły się zawody piłki ręcznej, które miały na celu zebranie funduszy na pomoc dla chorego Pawełka. W meczach wzięły udział 4 drużyny – 2 ze szkoły podstawowej i 2 gimnazjalne. Rozgrywki trwały od 1245 do 1330. W ich trakcie można było ofiarować wolontariuszom środki na szczytny cel.


Otrzęsiny


    W dniu 18.10.2017 r. Samorząd Szkolny Oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki zorganizował otrzęsiny uczniów klas VII.

    Głównym celem wydarzenia było nieformalne wprowadzenie klas siódmych w nowy etap szkolny i przywitanie ich w otoczeniu starszych uczniów. Zadaniem poszczególnych klas było przebranie się za postacie z bajek, a następnie zaprezentowanie się i zaśpiewanie wybranej piosenki przed widownią. Podczas całego wydarzenia miały miejsce liczne gry i zabawy w formie konkurencji. Między innymi taniec z balonem, który polegał na zbiciu balona przeciwnej pary oraz karmienie serkiem z zawiązanymi oczami. Odbył się również quiz sprawdzający wiedzę siódmoklasistów. Karą za złą odpowiedz była bita śmietana na twarzy. Wszystkie klasy wykazały się poczuciem humoru oraz zaangażowaniem.

    Ostatecznie po podliczeniu punktów uzyskanych w czasie konkurencji jury ogłosiło remis VII b i VII c oraz zwycięstwo VII a, która wyróżniła się swoją odwagą i wkładem pracy w przygotowaniu swoich strojów.


 


 

 Widowisko historyczne 

      13 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie, które miało przybliżyć uczniom kulturę średniowiecza. Dwaj animatorzy, przebrani w tradycyjne stroje rycerzy polskich i krzyżackich, opowiadali nam o rycerskich zwyczajach średniowiecznej Polski. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało pasowanie na rycerza. Widzieliśmy także różne rodzaje broni stylizowanych na średniowieczne i dowiedzieliśmy się, do czego służyły naszym przodkom. Jeden z uczniów naszego gimnazjum został zakuty w dyby, a reszta społeczności szkolnej miała zdecydować, czy jest winny. Po pokazie można było obejrzeć z bliska przedmioty użyte w spektaklu i zrobić sobie zdjęcia z animatorami.

        Myślę, że przedstawienie wszystkim się podobało, gdyż było naprawdę ciekawe i bogate w informacje.

Izabela Marcińczyk

 
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 


Dnia 12.10.2017 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Część artystyczną "W tajemniczym gabinecie dyrektora" przygotowały klasy II d i III b pod kierunkiem pani Krystyny Sienkiewicz i pani Anny Gawrylik. Humorystyczne scenki przeplatane były lirycznymi piosenkami.

Dyrektor wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom.  


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

Dnia 4 września 2017 r. o godz.900 na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 uczniów gimnazjum.

Zebranych powitał pan dyrektor Jerzy Białomyzy.

Wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce, a nauczycielom pracy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

 

 

 

 

IX Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 

 

 

Laureaci IX Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

 

l.p.

Imię i nazwisko

Część pisemna

Część ustna

Suma

1.

Gabriela Mozolewska

55

24

79

2.

Mateusz Czarkowski

51

27

78

3.

Anita Maja Jurkowska

55

18

73

4.

Weronika Kiejko

52

15

67

5.

Anita Chrostowska

49

18

67

6.

Justyna Szczesiul

49

18

67

7.

Paulina Kurzyna

47

18

65

8.

Wiktoria Stachelek

49

15

64

9.

Edyta Chociej

43

15

58

10.

Michał Zalesko

44

6

50

 

 

226 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

„Witaj dniu trzeciego maja,
który wolno
ść nam zwiastujesz.
Pierzch
ła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!”


     Dnia 4 maja odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia kraju. Rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski,  uczniowie klasy II „c” oraz soliści, pod opieką pani Elżbiety Komosa i pani Małgorzaty Malinowskiej, przygotowali część artystyczną. Uroczystość  zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego.  Następnie zaprezentowała się szkolna orkiestra pod batutą pana Krzysztofa Drzemickiego. Część artystyczna w wykonaniu gimnazjalistów miała na celu przypomnienie historii i znaczenia uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 Maja.

  

 

 

77 rocznica zbrodni katyńskiej

 

     Dziś 10 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, żołnierzom zamordowanych przez sowietów w 1940 roku. Część artystyczną przygotowała klasa III C.


Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.

Zakneblowano usta,
By w tej katyńskiej nocy
Nie mogły błagać o litość,
Ni wezwać znikąd pomocy.

W podartym jenieckim płaszczu
Martwą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemią
Krwią na wskroś przesiąkniętą.

By zmartwychwstać nie mogła,
Ni dać znaku o sobie
I na zawsze została
W leśnym katyńskim grobie…

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Apel o Janie Pawle II

 

     W dniu 5 kwietnia w Gimnazjum im. Armii Krajowej odbył się apel szkolny z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Młodzież drugiej klasy przedstawiła program słowno-muzyczny pod tytułem: ”Młodzież przyszłością kościoła” – według św. Jana Pawła II. Uczniowie pragnęli przedstawić najważniejsze  myśli i wartości z nauczania naszego wielkiego rodaka.

     Wielkie wrażenie na odbiorcach wywarła szczególnie oprawa muzyczna programu. Młodzież z uwagą wysłuchała przygotowanego wystąpienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 lutego -Dzień Patrona Szkoły w naszym gimnazjum


     1 września 2002 roku nasze gimnazjum otrzymało imię Armii Krajowej. Decyzję o wyborze patrona podjęto w odpowiedzi na kombatancki apel skierowany do młodzieży. Dewiza Armii Krajowej „Bóg. Honor. Ojczyzna.” stała się wartością, którą młodzi ludzie starają się kierować w swoim codziennym życiu.

     W tym roku już po raz piętnasty obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Na uroczysty apel przybyli goście: Edward Rećko– członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele Kościoła oraz władz samorządowych.

     Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, młodzież przygotowała część artystyczną, na którą złożyły się wiersze i piosenki tematycznie związane z działalnością i codziennym życiem żołnierzy AK. Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów: plastycznego, recytatorskiego i wiedzy o Armii Krajowej.

 

 

W bożonarodzeniowym nastroju

  Tradycją naszej szkoły stały się wigilie klasowe. Przygotowują je uczniowie.

Jest opłatek, tradycyjne potrawy, śpiewanie kolęd i obdarowywanie się prezentami.

Ważnym momentem wprowadzającym w świąteczny nastrój są jasełka.

W tym roku przedstawienie przygotowali uczniowie klasy IIa. Nad ich pracą czuwał ksiądz Adam.

 

 

 


Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twa stolicą

sto lat, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Nie przyszły ciebie poprzeć  karabiny,

Nie wiodły za cię bój komety w niebie,

Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny

W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!


  Wierszem i piosenką młodzież naszej szkoły uczciła Narodowe Święto Niepodległości. Uroczysty apel odbył się 10 listopada . Uświetnił go koncert orkiestry szkolnej. Złożyły się nań piosenki patriotyczne, które ilustrują drogę Polski do odzyskania niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki wręczył Stypendia Edukacyjne uczniom naszej szkoły- 08.11.2016r.

 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na Sesji Rady Gminy.


   
 

 

 

1. Paweł Miezianko - klasa I A

2. Paulina Sotnik - klasa I A

3. Małgorzata Kozłowska - klasa I C

4. Anna Kozłowska - klasa I C

5. Marzena Gniedziejko - klasa I C

6. Krzysztof Dmuchowski - klasa I C

7. Marcel Stupak - klasa III A

8. Weronika Kiejko - klasa III B

9. Anita Maja Jurkowska - klasa III B

10. Jakub Robert Kalinowski - klasa III B

11. Mateusz Czarkowski - klasa III D

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSS GIMNAZJUM im. A.K.

 

w Dąbrowie Białostockiej

 

 

 

„Nauczyciel to ktoś,
kto widzi w każdym dziecku
wyjątkową osobę
i zachęca je
do rozwijania jego
indywidualnych talentów
 oraz mocnych stron.”
BARBARA CAGE

 

Dzień dzisiejszy uświetnił uroczysty apel w wykonaniu uczniów klas ID i IIB.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

      Dnia 1 września 2016 r. o godz. 1000 w Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Uczniów, nauczycieli i rodziców powitał pan dyrektor Jerzy Białomyzy. Wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce, a nauczycielom pracy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

 

 

 

 

 

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia 10 maja 2016 roku odbył się w naszej szkole

 

 VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie

 

Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce Monika Gimik  87 pkt – 97%

 

II miejsce Weronika Kiejko  86 pkt - 96%

 

III miejsce Anita Maja Jurkowska  74 pkt – 82%

 

IV miejsce Sylwia Czarnecka  73 pkt – 81%

 

V miejsce Justyna Dudar   70 pkt – 78%

 

VI miejsce Emilia Kirkicka  70 pkt – 78%

 

VII miejsce Izabela Rojewska  63 pkt – 70%

 

VIII miejsce Anita Chrostowska   63 pkt – 70%

 

IX miejsce Izabela Lengiewicz   61 pkt – 68%

 

X miejsce Julia Bednarczyk  61 pkt – 68%


 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki wręczył Stypendia Edukacyjne uczniom naszej szkoły- 29.04.2016r.

Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na Sesji Rady Gminy.


1.  Aleksandra Abramczyk - klasa I c

2. Weronika Kiejko - klasa II b

3. Anita Maja Jurkowska - klasa II b

4. Jakub Robert Kalinowski - klasa II b

5. Urszula Okurowska - klasa I c

6. Paulina Czerżyńska - klasa I c

7. Zakia Shefa - klasa I c

8. Marcel Stupak - klasa II a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 Rocznica Konstytucji 3 Maja


 

     Dziś uczniowie naszej szkoły uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy II b i II c pod kierunkiem pani Elżbiety Byczkowskiej i pana Wiesława Olszewskiego. Wystąpiła również Szkolna Orkiestra Dęta pod batutą pana  Krzysztofa Drzemickiego.

 

    Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych.  Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami podejmowali próby  wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. 

 

 

     W rocznicę tragicznych wydarzeń w Katyniu uczniowie naszej szkoły 13.04.2016 r.  uczestniczyli w uroczystym apelu.

76 lat temu w lesie katyńskim rozstrzelano na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przeszło dwadzieścia tysięcy obywateli Polski w tym ponad  dziesięć  tysięcy oficerów wojska. Do 1990 roku władze radzieckie zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Później  przyznały, że to była jedna z cięższych zbrodni stalinizmu. Jednak do tej pory wiele kwestii związanych ze zbrodnią nie zostało wyjaśnionych. 
 
     W rocznicę tych  tragicznych wydarzeń w Katyniu uczniowie klasy III c i I e wystąpili w montażu słowno-muzycznym. Apel przygotowały panie: Elżbieta Komosa i Małgorzata Malinowska.

 

 

 

 

 

 

 

         W dniu 6.04.2016 r. młodzież naszego Gimnazjum przygotowała Apel poświęcony 11 rocznicy odejścia Jana Pawła II. Tegoroczny apel przebiegł pod hasłem „Światowe Dni Młodzieży w Polsce”. Jednym z wielkich dzieł świętego Jana Pawła II było zainteresowanie światowych spotkań młodzieży. Takie spotkania to wielkie święto młodych ludzi w formie spotkań, festiwalów i spotkań z papieżem młodzieży z całego świata. Młodzież spotyka się, poznaje kultury różnych krajów i modli się razem z Ojcem Świętym.

 

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

Armii Krajowej

 

14.02.2016


 

Dziś, 16 lutego, już po raz 14, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Armii Krajowej.

 

Na uroczysty apel przybyli goście: Bronisław Karwowski, Edward Rećko, Zygmunt Mikłosz – członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele Kościoła oraz władzy samorządowej Urzędu Miejskiego.

 

Młodzież przypomniała zgromadzonym historię powstania Armii Krajowej. W dalszej części apelu wysłuchaliśmy koncertu piosenek patriotycznych i żołnierskich.

 

Ważną częścią uroczystości było też wręczenie nagród zwycięzcom konkursów plastycznego, recytatorskiego i wiedzy o Armii Krajowej.
 

JASEŁKA 2015


Lulejże mi, lulej we wszechświecie całym, 
Tyś jest moim królem mój syneczku mały.
Ciebie ja okryję, Ciebie ja nakarmię,
nim świąteczna nocka cały świat ogarnie.
 
„Nie płacz mi, na przyszłe dni, gdy Cię spotka Krzywda, bieda.
 śpij mi śpij, lulaj mi, ukołysać się daj.
 Lulila, pięknie gra, fujareczka, fujareczka…
 Pięknie gra, lulilaj, dla mego Syneczka.”


 
 

 

  

 

  11 LISTOPADA


Dzisiaj wielka jest rocznica -

jedenasty listopada!...

Tym, co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

 

Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III A pod kierownictwem pani Elżbiety Domin i pani Marii Bałdowskiej – Sztukowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki wręczył Stypendia Edukacyjne uczniom naszej szkoły - 29.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na Sesji Rady Gminy.

 

 

  1. Kananowicz Michał – klasa II C

  2. Sienkiewicz Piotr – klasa I E

  3. Raszkiewicz Kamil – klasa I A

  4. Jurkowska Anita Maja – klasa II B

  5. Czarnecka Sylwia – klasa III A

  6. Kiejko Weronika – klasa II B

  7. Silwonik Kamila – klasa I C

  8. Godlewska Paulina – klasa I C

  9. Obuchowicz Alicja – klasa I D

  10. Godlewska Gabriela – klasa I D

  11. Piruta Agnieszka – klasa I A

  12. Oszmian Julia – klasa I D

 

 

 

 

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

 

 

 

     Dnia 13 października 2015 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowała klasa III B pod kierownictwem pani Barbary Drożdżewicz i pani Krystyny Sienkiewicz .              

 

     Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

 

     Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


 


 


 


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 214/2015  

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Apel rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Jerzy Białomyzy, podziękował uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji za pracę w bieżącym roku. Następnie najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

Na zakończenie Dyrektor życzył wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Festiwal Młodzieży „Bez granic”

 

Czym jest polot, finezja i jak wielka jest potęga wyobraźni mogliśmy się przekonać w ostatni piątek (12 czerwca). Naszą szkołę odwiedziła Karawana Bez Granic, która już po raz szósty wyruszyła z Różanegostoku do okolicznych miejscowości. Jak co roku poprzedza ona Festiwal Bez Granic, w czasie którego można uczestniczyć w licznych warsztatach i zajęciach. W tym roku Karawana składała się z artystów pochodzących z Brazylii, Litwy, Burkina Faso, Czech, Polski, Chorwacji i Armenii. Zaprezentowali oni niezwykły show, popisując się umiejętnościami beatbox’u, breakdance’u, gry na bębnach, capoeiry i wielu innych. Nikt nie ma wątpliwości, że porwali oni wszystkich widzów. Karawana zaprasza do Różanegostoku, abyś w odkrył w sobie te talenty.

 

 

 

 

 

 

224 Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

Dnia 30.04.2015 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Część artystyczną przygotowała klasa I C pod kierownictwem artystycznym pani Elżbiety Byczkowskiej. Przypomniano główne fakty historyczne dotyczące tego wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki wręczył Stypendia Edukacyjne uczniom naszej szkoły - 28.04.2015 r.

 

 Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dabrowie Białostockiej na Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Topolewski - laureat z biologii i matematyki


 

 

Klaudia Kutniewska - laureatka z języka polskiego

 

 

 

 Anita Maja Jurkowska - laureatka z języka rosyjskiego


 

 

 

Od lewej: Patrycja Jasińska - laureatka z języka rosyjskiego  

 

 

 

 

 Dnia 15.04.2015 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej.

Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie kl. IB. 

ks. Jerzy Czarnota


 

Lista strat


 

Katyń Kozielsk Ostaszków Starobielsk
wiele rodzin do dziś nie może zrozumieć w tej rozpaczy
potwierdzonej londyńską listą
są przy nich resztki świadectw
medalik fotografia papierośnica
z kulą w głowie
świadczą przeciw kłamliwym wyrokom
po drugiej stronie ciszyDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

Armii Krajowej

 

14.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jasełka 2014 

 

Już jutrzenka złoci zorze,

 

I pasterze i królowie

 

Rozgłaszają to po świecie:

 

„Narodziło nam się dziecię!

 

Panna święta je powiła,

 

A moc Ducha to sprawiła,

 

że wydała Króla świata!

 

Moc w Nim skryta dla spragnionych,

 

Wsparcie jest dla udręczonych,

 

Szczęście, radość da koniecznie,

 

A dla wszystkich życie wieczne!”

 

Również Tobie to głosimy,

 

Co z radością my słyszymy,

 

Aby również w Twoje święta

 

Trwała łaska niepojęta.
96 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Dnia 12.11.2014 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji  96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel przygotowały klasy II b i III c, a uroczystość uświetniła po raz  pierwszy szkolna orkiestra dęta pod dyrekcją Krzysztofa Drzemickiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Część artystyczną pt. "Program wesoły na święto szkoły" przygotowały klasy IIa i IId pod kierunkiem swoich wychowawców. Nauczyciele i uczniowie bawili się świetnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Festiwal Młodzieży „Bez granic”

 

 

 

 

 

Czytaj więcej w wydarzeniach

 

 

 

VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

 

 

 

     20 maja 2014 roku w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego. Konkurs organizowany jest we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Wśród 23 finalistów konkursu komisja wyłoniła 10 laureatów:

  1. Julia Kucharska               Gimnazjum w Jaświłach     82 pkt
  2. Paulina Stepnowska         Gimnazjum w Nowogrodzie 78 pkt
  3. Michał Kołodziej              Gimnazjum w Perlejewie  77 pkt
  4. Klaudia Panasewicz          Gimnazjum w Korycinie 71 pkt
  5. Magdalena Adamowicz     Gimnazjum nr2 w Sejnach 62 pkt
  6. Sylwia Rydzewska            Gimnazjum w Korycinie 60 pkt
  7. Aleksandra Łazarewicz     Gimnazjum nr 1 w Sokółce 59 pkt
  8. Agata Łazuk                    Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej 55 pkt
  9. Ewelina Duchnowska       Gimnazjum w Jedwabnem 49 pkt
  10. Sara Shefa                      Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej  48 pkt

 

 

Wyniki części pisemnej VI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

Laureaci VI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

 

 

 

 

 

      Finalistom wręczone zostały dyplomy uzyskania tytułu finalisty konkursu,  laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 06.05.2014 r. do naszej szkoły przybył z wizytą dostojny gość Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.
W auli spotkał się z młodzieżą i nauczycielami, skierował do nas swoje pasterskie słowo oraz udzielił błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

W tym dniu odprawiona została msza św. oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny przy Placu Kościuszki. Uroczystości patriotyczne uświetnił występ Szkolnej Orkiestry Dętej z Dąbrowy Białostockiej.

 

 

 

 

 

 

 

  

„Katyń : przebaczyć -  tak, zapomnieć – nie” – pod takim tytułem przygotowano apel poświęcony 74 rocznicy zbrodni katyńskiej.  Podczas apelu przypomniano historię pomordowanych w różnych obozach: Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie. Uczniowie z klasy  I B oraz II C   recytowali wiersze związane z tym zdarzeniem.  Winni jesteśmy pamięć  wszystkim tym, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.  Apel został przygotowany przez młodzież pod kierownictwem Krystyny Sienkiewicz i Barbary Drożdżewicz. Na zakończenie młodzież uczciła minutą ciszy śmierć Prezydenta RP oraz wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 4 lata temu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Rocznica śmierci Jana Pawła II - w oczekiwaniu na kanonizację

 

 

 

„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie, i za to wam dziękuję” – tak brzmiały ostatnie słowa , które miał wypowiedzieć polski papież do tłumu wiernych, które modliły się za niego w dniu jego śmierci na placu św. Piotra i na całym świecie.

Dziś 2 kwietnia, w dziewiątą już rocznicę jego śmierci, uczniowie naszej szkoły uroczystym apelem uczcili pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyrazili w ten sposób również ogromną wdzięczność Papieżowi za jego posługę miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to , że tak kochał dzieci i młodzież, wiedział doskonale czym biją ich serca.

 

 

 

XIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej w Korycinie - wręczenie nagród:

 

I miejsce Joanna Piruta

 

II miejsce Karolina Kananowicz

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wręczył Stypendia Edukacyjne uczniom naszej szkoły - 25.03.2014 r.

 

 Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych odbyła się w sali konferencyjnej Udzędu Miejskiego w Dabrowie Białostockiej na Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurkowska Anita Maja, Kalinowski Jakub, Piktel Olga, Stypułkowska Julia, Sulima Zuzanna - ZSS Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

 

 

Piruta Joanna - ZSS Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dabrowie Białostockiej.

 

  

 

 

„8 marca jest świętem żeńskiej części globu ziemskiego. Wszystkim Kobietom tym dorosłym i dorastającym życzymy dużo zdrowia, szczęścia, miłości i pieniędzy.
By rozlewały swój czar, rozjaśniały mrok oraz promieniały blaskiem swego piękna, czułości i wrażliwości”.

Od tych życzeń Kobietom uczniowie klasy III C i III E rozpoczęli część artystyczną.
W programie była historia święta, skecz „Mąż i żona”, „Randka w ciemno”,
a wszystko z towarzyszeniem przebojów disko polo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

Armii Krajowej

 

14.02.2014

 

 

14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły - Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęliśmy udziałem we mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Stanisława B. M. Po mszy św. odbył sie apel przygotowany przez uczniów kl. Ic i Id, na który zostali zaproszeni honorowi goście: żołnierze Światowego Związku AK, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Kościoła. Na koniec dyrekcja szkoły oraz przybyli goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK poległych w walce z okupantem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasełka 2013 

 

Boska radość zeszła z nieba,

daje ludziom co potrzeba:

szczęście, radość, ukojenie,

zgodę, pokój i zbawienie.

Sprawia w domach wielkie święto,

z potrawami i kolędą.

Daje uśmiech oraz życie,

aż rodzina jest w rozkwicie!

Tego dzisiaj Wam życzymy

i Nowinę Wam głosimy:

pokój w serca dziś przychodzi,

Jezus właśnie się narodził!

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11 listopada w Dąbrowie Białostockiej odbyły się obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

     Z tej okazji odprawiona została Msza św. oraz złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

     Tegoroczne uroczystości zostały połączone z 300 rocznicą nadania Dąbrowie praw targowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy III d oraz II b przygotowali i przeprowadzili  apel  z okazji  95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Po części artystycznej dyrektor wręczył nagrody laureatom konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wręczył Stypendia Edukacyjne

uczniom naszego gimnazjum - 29.10.2013 r.

 

 

 

 

Stypendia Edukacyjne otrzymali:

 

  1. Urszula Białomyzy
  2. Karolina Budnik
  3. Patrycja Jasińska
  4. Weronika Klemienia
  5. Patrycja Oliwia Lipska
  6. Weronika Michałowska
  7. Izabela Parfien
  8. Angelika Julia Paszkiewicz

 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA

 

 

Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy IIIb i klasy Ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie Nagród Burmistrza Dąbrowy Białostockiej 

 

 

 

 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

 

(02.10.2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dnia 18 kwietnia 2013 r. odbył się apel poświęcony 73 rocznicy
zbrodni katyńskiej. Montaż słowno –muzyczny w ramach projektu
„Zostaną po nas guziki…” przygotowała klasa II B pod kierunkiem
p. Katarzyny Jurkowskiej.

     Występ uświetnili oprawą muzyczną Mieszko Czaplejewicz,
Rebeka Wojteczko oraz Gabrysia Kolęda, Gabrysia Sztukowska
i Magda Milewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET

 

 

„Raz do roku jest taki dzień,

 

Który przemija jak piękny sen.

 

Wszystkie kobiety, panie i matki,

 

W dniu tym dostają pachnące kwiatki.

 

Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,

 

Tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.”

 

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
w piłkę ręczną dziewcząt
20.02.2013

 

Mistrzostwo Województwa zdobyła drużyna dziewcząt z ZSS Gimnazjum im. AK
w Dąbrowie Białostockiej

 

Od lewej: Agnieszka Marcińczyk, Sylwia Parfieńczyk, Aleksandra Dzietczyk, Weronika Kułak,
Monika Raducha, Patrycja Kuźniak, Martyna Czerpak, Joanna Czerżyńska, Anna Żdanuk,
Paulina Samojlik, Daria Zajko, Karolina Zarzecka, Kinga Jurgilewicz, Ula Białomyzy.

Trener: Elżbieta Adamowicz

 

 

 

FINAŁ MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 

 

I Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

II Gimnazjum 2 w Siemiatyczach

III Gimnazjum w Turośńi Kościelnej

 

 

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Armii Krajowej

14.02.2013

 

Biało-czerwona ziemio, coś z siebie wydała
pokolenie żołnierskie w walce niepodległej,
niech się przed tobą chyli sztandar wiecznej chwały.
Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo.

 

Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary
dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają.
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe.
Wszystko splata się w jedną narodową pamięć.

 

Ona przeszłości i przyszłości sięga.
Przez serce żywe, co w piersiach nam bije.
Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo.
I wolność to jest tyle, ile nas dziś żyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Zespole Szkół Samorządowych odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po kapitalnym remoncie.

 07.02.2013r.

 

 

 

(Zdjęcia z uroczystości w galerii "Sala gimnastyczna"

- na dole strony)

 

 

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 2012

 

 

 

 

 

Karp, choinka i prezenty,

Wigilijny stół z zastawą,

Wszystkie znane szczególiki

Niech w tym roku już nie sprawią,

Że zgubimy sens spotkania

Z przyjaciółmi i rodziną.

Niech świąteczne chwile płyną

W zgodzie, łasce i miłości,

W sercu nie chowajmy złości

Na najbliższych, na przyjaciół,

Tak, by żaden z nas nie stracił

Tej uroczej cichej chwili,

Gdy do serca, czyli żłóbka,

Który wciąż rozgrzewa łaska,

Przyjdzie Jezus – mały Zbawca

I przyjęty z serdecznością

Złączy wszystkich swą miłością.

 

 

 

 

Dnia 12 listopada 2012 r. uczniowie klasy III a przygotowali  i przedstawili część artystyczną z okazji Święta Niepodległości

 

 

 

 

Dnia 12.10.2012 r. klasa IC i IIIF przygotowała i przedstawiła część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
na Sesji Rady w dniu 25. 09. 2012 r.

 

 

 

 

 

 

"BEZ GRANIC"

FESTIWAL MŁODZIEŻ

RÓŻANYSTOK

2012

 

Otwarcie festiwalu w naszym gimnazjum

-koncert zespołów dziecięcych z różnych krajów świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

 

Etap wojewódzki

 

TEST WYNIKI LAUREACI

 

 

 

 

 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w naszej szkole w tym roku dość nietypowo.

Uczniowie kl. III A pod kierunkiem p. Marii Bałdowskiej-Sztukowskiej i Anny Karpiej wprowadzili w atmosferę epoki, przedstawiając scenkę nawiązującą do tamtych wydarzeń.

Wykonawcy zachwycali barwnością strojów i grą aktorską.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 

Dnia 18.04.2012 r. odbyło się podsumowanie Wojewódzkich Konkursów przedmiotowych organizowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Najlepsi gimnazjaliści, laureaci konkursów przedmiotowych z całego województwa zgromadzili sie w ZSO na ulicy Narewskiej. Po uroczystym występie tutejszej młodzieży, głos zabrała wicekurator Wiesława Ćwiklińska, która pogratulowała osiągnięć laureatom.

 

 

 

 

 

 

 

"Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie"

to były jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez papieża do zgromadzonych na Placu św. Piotra czuwających wiernych.

Jan Paweł II przez całe życie szukał człowieka.

W życiu kierował się miłością - mówił:

"To miłość nawraca serca i daje pokój ludzkości"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 8 marca 2012 r. w auli Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej
odbył się uroczysty apel z okazji Święta Kobiet.

Wszystkim paniom uczącym i pracującym w gimnazjum złożono życzenia.

Następnie  kl. Ic  i  Ie zaprezentowały przygotowaną  część artystyczną  pod  kierunkiem p. M. Hańczaruka, A. Kozioł i P. Miezianko, na krórą złożyły się
piosenki, skecze, wiersze o kobietach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjada Województwa Podlaskiego
w piłce ręcznej

I miejsce drużyna dziewcząt

 

Dnia 28 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej odbył się apel poświęcony beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

   W przygotowaniu części artystycznej wzięła udział młodzież z naszego gimnazjum. Na wstępie apelu kilka słów na temat beatyfikacji powiedział ks. Andrzej Górski.
   Beatyfikacja (łac. beatyficare - wyróżniać) to akt kościelny wydany przez Kościół Katolicki uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult - czyli modlitwę do Boga za wstawiennictwem tej osoby.

 

I miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego

w piłce ręcznej chłopców 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych w dniu 15.04.2011r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Stypendia wręczył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Tadeusz Ciszkowski.

 Karolina Budnik, Joanna Piruta - Szkoła Podstawowa w Dabrowie Białostockiej.

Martyna Czerpak, Adrian Jałoszewski, Izabela Kondrat, Grzegorz Kozioł, Paweł Rysiejko, Sylwia Stupak, Agata Topolewska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.

Egzamin gimnazjalny w naszej szkole 2011

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku gościło Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2010/2011

 Nasi laureaci: Paweł Rysiejko - geografia i historia,
Adrian Jałoszewski - historia, Sylwia Stupak - historia,
Grzegorz Kozioł - biologia, Agata Topolewska - j. polski,
Dominika Baraniecka - j. polski

 

 

      Dnia 8 marca 2011 r. w ZSS Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie klasy IIIA przygotowali część artystyczną. Najpierw złożono życzenia wszystkim paniom i gimnazjalistkom (koncert życzeń), a następnie odbył się quiz „Randka w ciemno”, przy którym wszyscy świetnie się bawili. Apel przygotował wychowawca klasy IIIA pan M. Hańczaruk oraz pan A. Kozioł.  

 

Dzień Patrona Szkoły

Armii Krajowej

14.02.2011r.

To nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem.

            Co roku 14 lutego obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona- Armii Krajowej. Wśród gości zaproszonych na uroczyste obchody znaleźli się przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Część artystyczną przygotowała klasa II e, montaż słowno-muzyczny zadedykowano pamięci tych ludzi, których życie wypełniała żarliwa służba ojczyźnie.

 

 

 

Olimpijka klas II

I klasa 2a

II klasa 2f

III klasa 2d

 

Jasełka 2010

 

 

 

 

Wymiana kulturowa Polska - Litwa (inf. w wydarzeniach)

 

 

 

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów za rok szk. 2010

Nagrody wręczył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
mgr Tadeusz Ciszkowski

 Tytuł "Najlepszy uczeń w Gminie Dabrowa Białostocka"

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Drużyna piłki ręcznej dziewcząt

Drużyna piłki ręcznej chłopców

Magdalena Bienasz - uzyskała największą liczbę punktów
z egzaminu gimnazjalnego

Elżbieta Gniedziejko - najwyższa średnia (5,81)

 

 

 

W dniu 13.04.2010 r. odbył się uroczysty apel poświęcony 70-tej rocznicy zbrodni w Katyniu. Występ przygotowała klasa I D pod opieką p. T. Łabieniec i p. K. Sienkiewicz. Dyrektor szkoły J. Białomyzy w swoim wystąpieniu nawiązał do niedawnej tragedii pod Smoleńskiem. W pełnym skupieniu i zadumie uczniowie wysłuchali przygotowanego montażu słowno-muzycznego.

 

 

 

JASEŁKA  2009

 

 

   

 

 

Z matematyką żyje się lżej

Projekt  edukacyjny  realizowany
w  ZSS  Gimnazjum  im. Armii  Krajowej
w  Dąbrowie  Białostockiej

 

Uroczystość wręczania tytułu "Laureata".

Białystok, 15.04.2008 r.

(Inne zdjęcia w wydarzeniach)

 

 

 Drużyna chłopców z Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej 

wywalczyła II miejsce w Gimnazjadzie

Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców.

Białystok, 11 kwiecień 2008 r. 

Skład drużyny w osiągnięciach

 

 „ZIEMIA  DĄBROWSKA  DOBRYM  MIEJSCEM 

NA STRAT”

 

28.02.2008 roku w ZSS Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej odbył się festyn podsumowujący projekt Akademii Jutra.

W programie:

Ø      sprawozdanie z przebiegu programu,

Ø      występ zespołu ludowego "GRAJEWIACY",

Ø      prezentacja uczniowskich prac,

Ø      występy uczniów z kółek zainteresowań.

 

      

Zdjęcia z festynu w wydarzeniach

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Armii Krajowej

 

Zdjęcia z uroczystości w wydarzeniach

Dzień Uważności

 

Uważność jest polskim odpowiednikiem angielskiego pojęcia mindfulness, opisywanego jako specyficzny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżący moment, na bycie TU i TERAZ, na doświadczanie życia w każdej sekundzie, wraz ze wszystkimi emocjami, doznaniami i myślami. Taka samoobserwacja i samopoznanie prowadzą do pozbycia się nawykowych ocen, przywiązań i reakcji, na rzecz świadomych wyborów i wolności.

 

Dzień Uważności
czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej

Galerie

koniec header